lunes, 13 de noviembre de 2017

Reseña: Aquí és on tot comença

Sinopsis:
Libby, 16 anys. Gran per fora, i per dins. Els seus somnis són ballar i portar una vida normal.
Jack, 17 anys. Per fora és popular, atractiu, intel·ligent. Per dins viu una profunda batalla interior perquè amaga un secret.
Dos adolescents que aparentment no tenen res en comú, excepte que, per raons contràries, tothom els jutja pel seu aspecte exterior, i no pel que són realment.
Quan una malaurada broma els uneix contra la seva voluntat descobreixen més afinitats de les que imaginen...

(Castellano)

Libby, 16 años. Grande por fuera, y por dentro. Sus sueños son bailar y llevar una vida normal.
Jack, 17 años. Por fuera es popular, atractivo, inteligente. Por dentro vive una profunda batalla interior porque esconde un secreto.
Dos adolescentes que aparentemente no tienen nada en común, excepto que, por razones contrarias, todo el mundo los juzga por su aspecto exterior, y no por el que son realmente.Cuando una desagradable broma los une contra su voluntad descubren más afinidades de las que imaginen..."

Título: Ací és on tot comença
Autor: 
Jennifer Niven
Precio: 14,90€
Editorial: Fanbooks
Páginas: 512Opinión personal:

Des que vaig veure aquest llibre en les novetats de Fanbooks, vaig voler llegir-ho des del primer moment, encara que d'altra banda vaig pensar que seria el típic llibre de xic popular coneix xica "diferent", i encara que sí té açò en part, és molt més.

La novel·la està narrada des del punt de vista de tots dos personatges, d'una banda està Libby, una xica que va perdre a la seua mare i arran d'açò va començar a menjar més i més, fins a arribar a ser "l'adolescent més grossa", i haver de ser treta de la seua casa per una grua. Malgrat açò, és una xica bastant segura de si mateixa i que no es deixa enfonsar pels comentaris o accions de la gent contra ella. Per l'altre costat, està Jack que a simple vista es mostra com el típic xic popular, però en el fons, només ho fa per pura inseguretat, ja que pateix de prosopagnosia, trastorn que li impedeix recordar les cares de la gent, fins la de si mateix.

"Allargo la mà cap a la ràdio, però ella me la pica. Intento esquivar-la, però ella em torna a picar. Aviat ja no ho faig per apagar la música, sinó per tocar la Libby. Les nostres mans flirtegen. Al cap d'una estona, m'agafa els dits i s'hi aferra. El corrent elèctric treu guspires pels meus dits: el polze, el petit i els tres d'entremig. Tusso, preguntant-me:<<Què collons passa?>>."

La relació entre tots dos, comença quan Jack es tira damunt de Libby per un joc que té amb els seus amics, que consisteix a tirar-se damunt de xiques grosses, encara que realment ell ho fa perquè no es fia dels seus amics, i creu que poden anar més enllà. Arran d'açò són castigats tots dos, ja que ella li pega una punyada a ell, i han de passar bastant temps junts.

És llavors quan comencen a conèixer-se de debò i veure com són realment, comencen a ser amics i ajudar-se mútuament. Aquest llibre és molt realista perquè escriu el que pot sentir un adolescent de debò, i tothom pot sentir-se reflectit en algun d'aquests personatges.
"Fer tot el que estigui a les meues mans. Ser el rei dels imbècils, si cal. El que sigui per evitar ser la víctima. Sempre és millor ser el caçador que la presa."
Per açò, no és només una història d'amor, sinó que tracta temes molt diversos, com són les relacions d'amistat, amb la família, la vida en l'institut i la por a no saber què fer quan acaba aquesta etapa. Fins als personatges secundaris estan perfectament definits i en un moment o un altre sabem breument la seua història i perquè són com són.

En definitiva, la novel·la t'atrapa des de la primera pàgina i no decau el ritme en cap moment, a més es van alternant els capítols entre Libby i Jack, sabent el que pensa i per què actuen d'una manera o un altre, i la relació d'amor es va formant a poc a poc.(Castellano)


Desde que vi este libro en las novedades de Fanbooks, quise leerlo desde el primer momento, aunque por otra parte pensé que sería el típico libro de chico popular conoce chica "diferente", y aunque sí tiene esto en parte, es mucho más.

La novela está narrada desde el punto de vista de ambos personajes, por un lado está Libby, una chica que perdió a su madre y a raíz de esto empezó a comer más y más, hasta llegar a ser "la adolescente más gorda", y tener que ser sacada de su casa por una grúa. A pesar de esto, es una chica bastante segura de sí misma y que no se deja hundir por los comentarios o acciones de la gente contra ella. Por el otro lado, está Jack que a simple vista se muestra como el típico chico popular, pero en el fondo, sólo lo hace por pura inseguridad, ya que padece de prosopagnosia, trastorno que le impide recordar las caras de la gente, hasta de sí mismo.

"Alargo la mano hacia la radio, pero ella me la pica. Intento esquivarla, pero ella me vuelve a picar. Pronto ya no lo hago para apagar la música, sino para tocar a Libby. Nuestras manos flirtean. Al cabo de un rato, me coge los dedos y se aferra. La corriente eléctrica saca chispazos por mis dedos: el pulgar, el pequeño y los tres de entremedias. Toso, preguntándome:<<¿Qué cojones pasa?>>."

La relación entre ambos, empieza cuando Jack se tira encima de Libby por un juego que tiene con sus amigos, que consiste en echarse encima de chicas gordas, aunque realmente él lo hace porque no se fia de sus amigos, y cree que pueden ir más allá. A raíz de esto son castigados ambos, ya que ella le pega un puñetazo a él, y tienen que pasar bastante tiempo juntos.

Es entonces cuando empiezan a conocerse de verdad y ver cómo son realmente, comienzan a ser amigos y ayudarse mutuamente. Este libro es muy realista porque escribe lo que puede sentir un adolescente de verdad, y todo el mundo puede sentirse reflejado en alguno de estos personajes.

"Hacer todo lo que esté en mis manos. Ser el rey de los imbéciles, si hace falta. Lo que sea para evitar ser la víctima. Siempre es mejor ser el cazador que la presa."

Por eso, no es sólo una historia de amor, sino que trata temas muy diversos, como son las relaciones de amistad, con la familia, la vida en el instituto y el miedo a no saber qué hacer cuando acaba esta etapa. Hasta los personajes secundarios están perfectamente definidos y en un momento u otro sabemos brevemente su historia y porqué son como son.

En definitiva, la novela te atrapa desde la primera página y no decae el ritmo en ningún momento, además se van alternando los capítulos entre Libby y Jack, sabiendo lo que piensa y por qué actúan de un modo u otro, y la relación de amor se va formando poco a poco.

                                                                        *Gràcies a Fanbooks per l'exemplar*

1 comentario:

  1. Hola preciosa!
    Me gusta mucho cuando la narración la hacen desde el punto de vista de ambos personajes, suelo disfrutar bastante de la lectura pues parece que así comprendo mucho mejor los protagonistas. No me importaría darle una oportunidad.

    ─ Fantasy Violet ─
    Besotes! ♥

    ResponderEliminar